onsdag 17. november 2010

Nicaragua - Unica...Original!


I forrige uke deltok jeg på en konferanse om bærekraftig turisme i León-regionen. Jeg ble positivt overrasket. Jeg så for meg at en slik konferanse ville være dominert av eiere av store hotell kjeder og utenlandske investorer som ville overkjøre lokale bedrifter. Tvertimot var dette en arena hvor akkurat disse små lokale bedriftene kunne komme og lufte sine idéer, tanker og erfaringer om hvordan gjøre turismen mer bærekraftig, samtidig som man tjener penger på det. Det viste seg også at jeg var eneste utlendingen tilstede. De lokale kommunene var representert med personer fra Salines Grandes, Poneloya, Las Peñitas, La Paz Centro osv. Som eneste utlending der fikk jeg litt oppmerksomhet. Heldigvis av den positive typen. Jeg ble dratt frem som et eksempel på den type turist León bør satse på; nemlig den typen som kommer hit, forelsker seg i stedet og vil bidra positivt til å utvikle det. Og så fikk jeg en suss av Borgermesteren...

tirsdag 2. november 2010

'Abortar es matar!'


'Abort er å drepe!' I Nicaragua er det totalforbud mot abort, selv når det gjelder voldtekt, incest eller hvis morens liv står i fare. Altså det som kalles terapeutisk abort. Abortloven kom i 2006 og kan se ut til å ha kommet for å bli.

Den siste tiden har Nicaragua og abortloven plutselig fått oppmerksomhet i Norge. En jente fra Bergen startet en Facebook kampanje mot abortloven og klarte på rekordtid å samle inn over 65 000 underskrifter for Amnesty sin aksjon på Internet. Hver eneste signatur i aksjonen er selvsagt viktig, og Amnesty har utrettet mye tidligere ved hjelp av blant annet underskriftskampanjer. Jeg stiller derimot spørsmål til hvor mange som faktisk har tatt seg tid til å sette seg inn i situasjonen i Nicaragua før de signerte.