tirsdag 29. november 2011

Vi bryr oss om dyrene våre!

'Dyrene er viktig for meg'Det var med dette budskapet at en gjeng med veterinærer og veterinær studenter satt opp en stand på Plaza Subtiaba i León lørdag morgen. Målet deres for dagen var å gi gratis behandling til over 400 dyr i området og å promotere den nye dyre-loven som heter 'Ley para la Proteción y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados' ('Lov for beskyttelse og velvære av hus dyr og ville dyr som bor i husholdninger')Denne loven trådde i kraft for akkurat ett år siden nå i november. Denne event'en er en del av en verdensomspennende kampanje kalt 'Animals Matter', som jeg oppfordrer alle til å sjekke ut og delta på.

Veterinærene som stilte opp på Plaza Subtiaba
med gratis medisiner
I 2009 var Nicaragua det første landet i Latin Amerika til å signere 'The Universal Declaration on Animal Welfare', som ble startet av WSPA (World Society for the Protection of Animals). Budskapet i denne deklarasjonen er at dyr har følelser og kan lide, at vi må respektere velferden til dyrene og at dyremishandling må bli eliminert. At Nicaragua signerte denne universelle deklarasjonen førte til en bølge gjennom Latin Amerika med andre land som signerte den også. Det er et enormt skritt i riktig retning for både dyrene og menneskene i Nicaragua og Latin Amerika. Dette gjorde det siden lettere for gjennomføringen av en nasjonal lov i Nicaragua for beskyttelse av både ville -og husdyr. Det er fint lite man kan få gjort om ikke man har lover som støtter oppunder, så det at Nicaragua nå har et lovverk som støtter dyre velferd og forbyr dyremishandling er en utrolig viktig base for organisasjoner og lignende som jobber med akkurat dette temaet.

Den nye dyre loven i Nicaragua har dog tatt noen kulturelle hensyn for å gjøre det lettere å få den godkjent i regjeringen. Ett av disse hensynene er til eksempel at hanekamp fortsatt er tillatt. Hanekamp er dessverre en veldig institusjonalisert og allment akseptert form for dyremishandling i Nicaragua, og dyre-loven ville mest sannsynlig ikke gått igjennom om ikke det ble tatt hensyn til dette. Det er riktignok tatt med i loven at hanekampene kun kan skje på autoriserte steder og at de må bli mindre blodige.

Et annet kulturelt hensyn som ble tatt er til de populære rodeo-showene, men disse er riktignok ikke den verste form for dyremishandling. Langt viktigere er det at det nå er forbudt for sirkus eller andre typer show som har ville dyr som bjørn, løver, elefanter o.l. å dra gjennom Nicaragua. Dette har meget stor betydning ikke bare fordi det forbyr sirkus å komme inn i Nicaragua, men fordi de heller ikke kan dra gjennom Nicaragua og videre til andre land. Loven setter også visse begrensninger på det å ha ville dyr, som f.eks. aper, i hjemmet, men det er altså ikke ulovlig. Men man kan anmelde folk hvis de mishandler dyr fysisk eller psykisk, noe som innebærer at dyrene skal ha gode boforhold. Loven forbyr også dyremishandling i filmer og på TV.

Etter å ha lest alle 58 sidene i denne loven så må jeg si at jeg ser veldig mange positive ting. Selv om jeg er i mot hanekamp, så kan jeg forstå at det er en lengre prosess for å få endret dette. Kanskje det endrer seg automatisk med nyere generasjoner. Det som bekymrer meg mest, og som pleier å være problemet med veldig mange ting her, er om loven kommer til å håndheves. Når jeg har fortalt folk jeg sitter og leser dyre-loven har jeg fått kommentarer som 'Hah - finnes det en dyre-lov i Nicaragua?' Og jeg skjønner de kommentarene godt, for jeg visste heller ikke om denne loven før jeg ble invitert til event'en på Plaza Subtiaba forrige lørdag. Det er akkurat derfor det er så viktig at folk tar initiativ til slike events - for å informere folk om loven og om dyre velferd.

Ape i Arlen Siu parken
Det beste jeg fikk ut at lørdagen, bortsett fra å møte mange dyktige og inspirerende mennesker, var at vi har fått ordnet en avtale med veterinærene fra UCC (Universidad de Ciencias Comerciales) og med hjelp av WSPA og 'Jovenes Ambientalistas' (Miljø ungdommene) om at de skal hjelpe oss* med dyrene i Arlen Siu parken. Jeg tok med meg noen av veterinærene og studentene til zoo'en for å vise de forholdene til dyrene der, og resultatet ble at de veldig gjerne vil hjelpe til. Problemet i zoo'en er ikke at det aldri kommer noen for å hjelpe til, problemet er at det finnes ikke en bærekraftig løsning. Så med dette samarbeidet håper vi å få  jevnlige veterinær kontroller av dyrene, i tillegg til opplæring av stab'en som jobber i Arlen Siu parken. De vil også arrangere seminarer for skolebarn der de kan lære om miljø, behandling av dyr og utrydningstruede arter.

Som oftest er det mangel på midler og mangel på utdanning/informasjon som er grunnen til at dyr blir forsømt. Det er nettopp derfor jeg har stor tro på dette samarbeidet der vi* kan stille opp med midler og veterinærene sammen med WSPA kan bidra til utdanningen. Jeg krysser alle fingrer og tær for at dette samarbeidet skal bli vellykket!

Som Gandhi en gang sa, så kan man måle et lands storhet utifra hvordan de behandler dyrene sine. 

*Oss/vi = Fundación Amigos del Parque Arlen Siu - Jeg skal fortelle mer om dette i et annet innlegg og når vi har kommet mer i gang med arbeidet vi vil gjøre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar