søndag 7. november 2010

Skoleprosjektet Barrilete behøver din hjelp!

Barna/ungdommene ved Proyecto Barrilete
Innsamlingsaksjon til Proyecto Barrilete:

I den fattigste bydelen i León (Nicaragua), Guadalupe, ligger skoleprosjektet Barrilete. Huset prosjektet bruker er om lag 45 kvadratmeter, der det daglig kommer 150 barn for å ha et sted der de kan jobbe med lekser, få mat, samt et sted de kan oppholde seg i trygge omgivelser. Mange av barna kommer fra dårlige familieforhold; familier med narkotikamisbruk, prostitusjon, arbeidsløshet eller familier der foreldrene ikke lengre er tilstedeværende.

Med andre ord er prosjektet en viktig del av barnas hverdag, samt for bydelen Guadalupe for at barna skal få en trygg oppvekst og en lys framtid. Det finnes allerede gode eksempler på hvordan prosjektet har lykkes; bestyrerinne og prosjektgrunnlegger María forteller stolt om hvordan flere av de eldste barna nå har påbegynt sine universitetsstudier. Dette viser at man selv med små midler kan oppnå store forbedringer.

Maria - Prosjektgrunnlegger
Når det er sagt, er det ganske åpenbart at et prosjekt med 150 barn i et så lite hus trenger mye hjelp. Kun to av lærerne på prosjektet får utbetalt lønn; resten av undervisningen utføres av frivillige samt de eldre barna på prosjektet.

Slik det er nå finnes det flere umiddelbare problemer å ta tak i, og nettopp
derfor har vi studenter startet denne innsamlingen. Det er behov for et nytt toalett ettersom det akkurat nå bare finnes ett fungerende toalett på 150 barn. De trenger også nye avløpsrør, kraner, murstein, blikktak, barne- og
skolebøker o.l. Pengene vil også gå til løpende kostnader som husleie, strøm
og vanlige basisvarer som ris, mel og sukker.

Målet med denne innsamlingen er å samle inn penger for å midlertidig dekke disse utgiftene, samt for å hjelpe til med de mer akutte problemene. Innsamlingen vil også oppmuntre og støtte prosjektet slik at det kan fortsette å hjelpe barn, også i framtiden.

Som en oppfordring kan vi fortelle at tidligere studenter under én termin lyktes med å samle inn 26 000 NOK, noe som tilsvarer om lag 90 000 córdobas. Den gangen rakk pengene til bl.a. kjøleskap, tak, whiteboard-tavle, to måneders husleie, en mengde basisvarer, leketøy, vifter m.m.

Uansett hva dere kan bidra med blir vi utrolig takknemmelige for bidraget deres som vil direkte føre til forbedring av barnas hverdag. Alle monner drar!

Pengene kan settes inn på følgende konto:

Kontonr: 9713 48 17422

(Dette er min personlige konto og jeg tar ansvar for å føre disse pengene videre til prosjektet. Dette er et prosjekt Kulturstudier sine studenter og ansatte har vært engasjert i lenge, og det er 100 % garantert at pengene går direkte til formålet uten noe profitt til noen underveis!)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar